Vilkår & Betingelser

Aftale Til Vilkår Og Betingelser

Disse brugsbetingelser udgør en juridisk bindende aftale indgået mellem dig, hvad enten det er personligt eller på vegne af en enhed (“du”) og Komparison (“Virksomheden”, “vi”, “os” eller “vores”), vedrørende din adgang til og brug af http://wordpress-510170-1619856.cloudwaysapps.com webstedet samt enhver anden medieform, mediekanal, mobilwebsite eller mobilapplikationsrelateret, linket eller på anden måde forbundet dertil (samlet “webstedet”). Du accepterer, at ved at åbne webstedet, har du læst, forstået og accepteret at være bundet af alle disse brugsbetingelser. HVIS DU IKKE ER enig med alle disse brugsbetingelser, er du udtrykkeligt forbudt ved at bruge webstedet, og du skal stoppe med at bruge øjeblikkeligt.

Supplerende vilkår og betingelser eller dokumenter, der fra tid til anden kan blive offentliggjort på webstedet, er hermed udtrykkeligt inkorporeret heri som reference. Vi forbeholder os ret til efter eget skøn at foretage ændringer eller ændringer af disse brugsbetingelser til enhver tid og af enhver grund. Vi advarer dig om eventuelle ændringer ved at opdatere “sidst opdateret” dato for disse brugsbetingelser, og du fraskriver dig enhver ret til at modtage specifik meddelelse om hver sådan ændring. Det er dit ansvar regelmæssigt at gennemgå disse brugsbetingelser for at holde dig informeret om opdateringer. Du vil blive underlagt og vil blive betragtet som blevet gjort opmærksom på og accepteret ændringerne i eventuelle reviderede brugsbetingelser ved din fortsatte brug af webstedet efter datoen for sådanne reviderede brugsbetingelser.

Oplysningerne, der leveres på webstedet, er ikke beregnet til distribution til eller brug af nogen person eller enhed i nogen jurisdiktion eller land, hvor sådan distribution eller anvendelse ville være i strid med lov eller forskrift, eller som ville underlægge os noget krav til registrering inden for sådan jurisdiktion eller land . De personer, der vælger at få adgang til webstedet fra andre steder, gør det derfor på eget initiativ og er udelukkende ansvarlige for overholdelse af lokale love, hvis og i det omfang lokale love finder anvendelse.

Webstedet er beregnet til brugere, der er mindst 18 år gamle. Personer under 18 år har ikke tilladelse til at bruge eller registrere til webstedet.

Intellektuelle Ejendomsrettigheder

Medmindre andet er angivet, er webstedet vores ejendom og alle kildekoder, databaser, funktionalitet, software, webstedsdesign, lyd, video, tekst, fotografier og grafik på webstedet (samlet, “indholdet”) og varemærker, service mærker og logoer indeholdt deri (“mærkerne”) ejes eller kontrolleres af os eller er licenseret til os, og er beskyttet af ophavsret og varemærkelove og forskellige andre intellektuelle ejendomsrettigheder og illoyal konkurrencelovgivning i Danmark, internationale ophavsretlige love, og internationale konventioner. Indholdet og varemærkerne leveres på webstedet “SOM ER” til din information og personlig brug. Bortset fra udtrykkeligt angivet i disse brugsbetingelser, må ingen del af webstedet og intet indhold eller mærker kopieres, reproduceres, aggregeres, genudgives, uploades, udsendes, offentligt vises, kodes, oversættes, transmitteres, distribueres, solgt, licenseret eller ellers udnyttet til ethvert kommercielt formål uden vores udtrykkelige forudgående skriftlige tilladelse.

Forudsat at du er berettiget til at bruge webstedet, får du en begrænset licens til at få adgang til og bruge webstedet og til at downloade eller udskrive en kopi af en del af indholdet, som du korrekt har fået adgang udelukkende til din personlige, ikke-kommercielle brug. Vi forbeholder os alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er tildelt dig på og til webstedet, indholdet og varemærkerne.

Bruger Repræsentation

Ved at bruge webstedet repræsenterer du og garanterer, at: (1) du har den juridiske kapacitet, og du accepterer at overholde disse brugsbetingelser; (2) du ikke er mindreårig i den jurisdiktion, hvor du bor; (3) du får ikke adgang til webstedet ved automatiserede eller ikke-menneskelige midler, hvad enten det er gennem en bot, script eller på anden måde; (4) du vil ikke bruge webstedet til noget ulovligt eller uautoriseret formål; og (5) din brug af webstedet vil ikke krænke nogen gældende lov eller forskrift.

Hvis du giver oplysninger, der er usande, unøjagtige, ikke aktuelle eller ufuldstændige, har vi ret til at suspendere eller afslutte din konto og nægte enhver og nuværende eller fremtidig brug af webstedet (eller en del deraf).

Forbudte Aktiviteter

Du må ikke åbne eller bruge webstedet til andet formål end det, som vi stiller webstedet til rådighed for. Webstedet må ikke bruges i forbindelse med kommercielle bestræbelser bortset fra dem, der specifikt er godkendt eller godkendt af os.

Som bruger af webstedet accepterer du ikke at:

 1. Hent systematisk data eller andet indhold fra webstedet for at oprette eller kompilere, direkte eller indirekte, en samling, samling, database eller katalog uden skriftlig tilladelse fra os.

 2. Snyde, svindler eller vildleder os og andre brugere, især i ethvert forsøg på at lære følsomme kontooplysninger såsom brugeradgangskoder.

 3. Omgå, deaktivere eller på anden måde forstyrre sikkerhedsrelaterede funktioner på webstedet, herunder funktioner, der forhindrer eller begrænser brugen eller kopieringen af ​​noget indhold eller håndhæver begrænsninger i brugen af ​​webstedet og / eller indholdet deri.

 4. Varsel, pletter eller på anden måde skader efter vores mening os og / eller webstedet.

 5. Brug enhver information, der er opnået fra webstedet for at chikanere, misbruge eller skade en anden person.

 6. Gør forkert brug af vores supporttjenester eller indsend falske rapporter om misbrug eller forkert adfærd.

 7. Brug webstedet på en måde, der er uforenelig med gældende love eller forskrifter.

 8. Brug webstedet til at annoncere eller tilbyde at sælge varer og tjenester.

 9. Deltag i uautoriseret indramning af eller link til webstedet.

 10. Upload eller transmittere (eller forsøge at uploade eller overføre) vira, trojanske heste eller andet materiale, herunder overdreven brug af store bogstaver og spamming (kontinuerlig bogføring af gentagen tekst), der forstyrrer enhver parts uafbrudt brug og glæde af Webstedet eller ændrer, ødelægger, forstyrrer, ændrer eller forstyrrer brugen, funktioner, funktioner, drift eller vedligeholdelse af webstedet.

 11. Engang dig i enhver automatisk brug af systemet, såsom at bruge scripts til at sende kommentarer eller meddelelser, eller bruge dataindvinding, robotter eller lignende dataindsamlings- og ekstraktionsværktøjer.

 12. Slet meddelelsen om ophavsret eller anden ejendomsret fra ethvert indhold.

 13. Forsøg at efterligne en anden bruger eller person eller bruge en anden brugers brugernavn.

 14. Sælg eller på anden måde overfør din profil.

 15. Upload eller transmitter (eller forsøg på at uploade eller overføre) alt materiale, der fungerer som en passiv eller aktiv informationsindsamlings- eller transmissionsmekanisme, herunder uden begrænsning, klare grafikudvekslingsformater (“gifs”), 1 × 1 pixels, webbugs , cookies eller andre lignende enheder (undertiden benævnt “spyware” eller “passive indsamlingsmekanismer” eller “pcms”).

 16. Forstyrr, forstyrr eller skab en unødig byrde på webstedet eller de netværk eller tjenester, der er forbundet med webstedet.

 17. Chikanere, irritere, skræmme eller true nogen af ​​vores ansatte eller agenter, der er engageret i at levere en del af webstedet til dig.

 18. Forsøg på at omgå alle foranstaltninger på webstedet, der er designet til at forhindre eller begrænse adgangen til webstedet eller en del af webstedet.

 19. Kopier eller tilpas webstedets software, herunder men ikke begrænset til Flash, PHP, HTML, JavaScript eller anden kode.

 20. Dekrypter, dekompilér, demonter eller omvendt ingeniør af softwaren, der består af eller på nogen måde udgør en del af webstedet.

 21. Bortset fra hvad der kan være resultatet af standard søgemaskine eller internetbrowser-brug, brug, lancering, udvikling eller distribution af ethvert automatiseret system, herunder uden begrænsning, enhver edderkop, robot, snyderedskab, skraber eller offline-læser, der åbner webstedet , eller ved hjælp af eller lancering af uautoriseret script eller anden software.

 22. Brug en købsagent eller købsagent til at foretage køb på webstedet.

 23. Foretag enhver uautoriseret brug af webstedet, herunder indsamling af brugernavne og / eller e-mail-adresser for brugere på elektronisk eller anden måde med det formål at sende uopfordret e-mail eller oprette brugerkonti med automatiske midler eller under falske forudsætninger.

 24. Brug webstedet som en del af enhver indsats for at konkurrere med os eller på anden måde bruge webstedet og / eller indholdet til enhver indtægtsskabende indsats eller kommerciel virksomhed.

Bruger Genererede Bidrag

Webstedet kan invitere dig til at chatte, bidrage til eller deltage i blogs, opslagstavler, online fora og anden funktionalitet og kan give dig mulighed for at oprette, indsende, sende, vise, overføre, udføre, offentliggøre, distribuere, eller udsende indhold og materiale til os eller på webstedet, herunder men ikke begrænset til tekst, skrifter, video, lyd, fotografier, grafik, kommentarer, forslag eller personlig information eller andet materiale (samlet, “Bidrag”). Bidrag kan muligvis ses af andre brugere af webstedet og via tredjepartswebsteder. Som sådan kan alle bidrag, du sender, behandles som ikke-fortrolige og ikke-ejendomsretlige. Når du opretter eller gør tilgængelige bidrag, repræsenterer og garanterer du derved, at:

 1. Oprettelse, distribution, transmission, offentlig visning eller ydeevne og adgang, downloading eller kopiering af dine bidrag krænker og vil ikke krænke ejendomsretten, herunder men ikke begrænset til ophavsret, patent, varemærke, handelshemmelighed eller moralske rettigheder for enhver tredjepart.

 2. Du er skaberen og ejeren af ​​eller har de nødvendige licenser, rettigheder, samtykke, frigivelser og tilladelser til at bruge og til at autorisere os, webstedet og andre brugere af webstedet til at bruge dine bidrag på enhver måde overvejet af webstedet og disse brugsbetingelser.

 3. Du har den skriftlige samtykke, frigivelse og / eller tilladelse fra hver enkelt identificerbar individuel person i dine bidrag til at bruge navnet eller ligheden på hver enkelt identificerbar individuel person for at muliggøre inkludering og brug af dine bidrag på enhver måde overvejet af webstedet og disse brugsbetingelser.

 4. Dine bidrag er ikke falske, unøjagtige eller vildledende.

 5. Dine bidrag er ikke uopfordret eller uautoriseret reklame, reklamemateriale, pyramideskemaer, kædeskrifter, spam, masseforsendelser eller andre former for anmodning.

 6. Dine bidrag er ikke uanstændige, ubehagelige, uønskede, beskidte, voldelige, chikanerende, injurierende, baktale eller på anden måde uforholdsmæssige (som bestemt af os).

 7. Dine bidrag ikke latterliggøre, spottes, nedvurderes, skræmme eller misbruge nogen.

 8. Dine bidrag taler ikke for voldelig væltning af nogen regering eller tilskynder, tilskynder eller truer fysisk skade på en anden.

 9. Dine bidrag overtræder ikke gældende lov, regulering eller regel.

 10. Dine bidrag krænker ikke tredjeparts privatliv eller reklamationsrettigheder.

 11. Dine bidrag indeholder ikke noget materiale, der anmoder om personlige oplysninger fra nogen under 18 år eller udnytter mennesker under 18 år på en seksuel eller voldelig måde.

 12. Dine bidrag overtræder ikke nogen gældende lovgivning om børnepornografi eller på anden måde bestemt til at beskytte mindreåriges sundhed eller velvære;

 13. Dine bidrag inkluderer ikke stødende kommentarer, der er forbundet med race, national oprindelse, køn, seksuel præference eller fysisk handicap.

 14. Dine bidrag overtræder ikke på anden måde eller linker til materiale, der krænker nogen bestemmelse i disse Brugsbetingelser eller relevant lov eller forskrift.

Enhver brug af webstedet i strid med ovenstående krænker disse brugsbetingelser og kan resultere i, blandt andet, ophør eller suspension af dine rettigheder til at bruge webstedet.

Bidrag Licens

Ved at indsende dine bidrag til en hvilken som helst del af webstedet giver du automatisk, og du repræsenterer og garanterer, at du har ret til at give os en ubegrænset, uigenkaldelig, evig, ikke-eksklusiv, overførbar, royaltyfri, fuldt ud -betalt, verdensomspændende ret og licens til at være vært, bruge, kopiere, gengive, afsløre, sælge, videresælge, offentliggøre, udsende, gentitle, arkivere, gemme, cache, offentligt udføre, offentligt vise, omformatere, oversætte, transmittere, uddrag (i helt eller delvist) og distribuerer sådanne bidrag (herunder uden begrænsning dit billede og stemme) til ethvert formål, kommerciel, reklame eller på anden måde og for at forberede afledte værker af eller indarbejde i andre værker, sådanne bidrag og tilskud og godkende underlicenser af det foregående. Brug og distribution kan forekomme i alle medieformater og gennem alle mediekanaler.

Denne licens gælder for enhver form, medie eller teknologi, der nu er kendt eller i det følgende udviklet, og inkluderer vores brug af dit navn, firmanavn og franchisenavn, alt efter hvad der er relevant, og ethvert af de varemærker, servicemærker, handelsnavne, logoer, og personlige og kommercielle billeder, du leverer. Du giver afkald på alle moralske rettigheder i dine bidrag, og du garanterer, at moralske rettigheder ikke ellers er blevet påstået i dine bidrag.

Vi hævder ikke noget ejerskab over dine bidrag. Du bevarer det fulde ejerskab af alle dine bidrag og immaterielle ejendomsrettigheder eller andre ejendomsrettigheder, der er forbundet med dine bidrag. Vi er ikke ansvarlig for erklæringer eller repræsentationer i dine bidrag leveret af dig i ethvert område på webstedet. Du er alene ansvarlig for dine bidrag til webstedet, og du accepterer udtrykkeligt at befri os for ethvert ansvar og til at afstå fra enhver juridisk handling mod os vedrørende dine bidrag.

Vi har ret til efter vores fulde og absolutte skøn (1) til at redigere, redigere eller på anden måde ændre eventuelle bidrag; (2) for at kategorisere eventuelle bidrag til at placere dem på mere passende steder på webstedet; og (3) for at forhåndsskærme eller slette eventuelle bidrag til enhver tid og af enhver grund uden varsel. Vi har ingen forpligtelse til at overvåge dine bidrag.

Retningslinje For Anmeldelser

Vi kan give dig områder på webstedet for at give anmeldelser eller vurderinger. Når du udgiver en anmeldelse, skal du overholde følgende kriterier: (1) du skal have førstehåndserfaring med den person / enhed, der gennemgås; (2) dine anmeldelser bør ikke indeholde stødende bande eller misbrug, racistisk, stødende eller had sprog; (3) dine anmeldelser bør ikke indeholde diskriminerende referencer baseret på religion, race, køn, national oprindelse, alder, ægteskabelig status, seksuel orientering eller handicap; (4) dine anmeldelser bør ikke indeholde referencer til ulovlig aktivitet; (5) du bør ikke være tilknyttet konkurrenter, hvis du poster negative anmeldelser; (6) du bør ikke tage nogen konklusioner om lovligheden af ​​adfærd; (7) du må ikke sende falske eller vildledende udsagn; og (8) du må ikke arrangere en kampagne, der opfordrer andre til at sende anmeldelser, hvad enten de er positive eller negative.

Vi accepterer, afviser eller fjerner anmeldelser efter vores skøn. Vi har absolut ingen forpligtelse til at screene anmeldelser eller slette anmeldelser, selvom nogen finder anmeldelser kritiske eller unøjagtige. Anmeldelser godkendes ikke af os, og repræsenterer ikke nødvendigvis vores meninger eller synspunkter fra nogen af ​​vores tilknyttede partnere eller partnere. Vi påtager os intet ansvar for nogen gennemgang eller for krav, forpligtelser eller tab som følge af en anmeldelse. Ved at sende en anmeldelse giver du herved en evig, ikke-eksklusiv, verdensomspændende, royaltyfri, fuldt betalt, overdragelig og underlicensierbar ret og licens til at gengive, ændre, oversætte, overføre på nogen måde, vise, udføre, og / eller distribuerer alt indhold, der vedrører anmeldelser.

Indsendelser

Du anerkender og accepterer, at spørgsmål, kommentarer, forslag, ideer, feedback eller anden information vedrørende webstedet (“Indsendelser”), som du leverer til os, er ikke-fortrolige og skal være vores eneste ejendom. Vi skal eje eksklusive rettigheder, herunder alle intellektuelle ejendomsrettigheder, og har ret til ubegrænset brug og formidling af disse indsendelser til ethvert lovligt formål, kommercielt eller på anden måde, uden anerkendelse eller erstatning til dig. Du fraviger hermed alle moralske rettigheder til sådanne indsendelser, og du garanterer hermed, at sådanne indsendelser er originale hos dig, eller at du har ret til at indsende sådanne indsendelser. Du accepterer, at der ikke skal være nogen anvendelse mod os for påstået eller faktisk krænkelse eller forkert anvendelse af ejendomsret i dine bidrag.

Tredjeparts Webside Og Indhold

Webstedet kan indeholde (eller du kan blive sendt via webstedet) links til andre websteder (“tredjepartswebsteder”) samt artikler, fotografier, tekst, grafik, billeder, design, musik, lyd, video, information, applikationer , software og andet indhold eller genstande, der hører til eller stammer fra tredjepart (“Indhold fra tredjepart”). Sådanne tredjepartswebsteder og tredjepartsindhold undersøges ikke, overvåges eller kontrolleres for nøjagtighed, hensigtsmæssighed eller fuldstændighed af os, og vi er ikke ansvarlige for tredjepartswebsteder, der fås adgang via webstedet eller noget indhold fra tredjepart, der er sendt på, tilgængelig via eller installeret fra webstedet, herunder indhold, nøjagtighed, fornærmelse, udtalelser, pålidelighed, privatlivspraksis eller andre politikker på eller indeholdt på tredjepartswebsteder eller tredjepartsindhold. Inkludering af, link til eller tilladelse af brug eller installation af tredjepartswebsteder eller andet tredjepartsindhold indebærer ikke godkendelse eller godkendelse heraf af os. Hvis du beslutter at forlade webstedet og få adgang til tredjepartswebsteder eller at bruge eller installere noget tredjeparts indhold, gør du det på din egen risiko, og du skal være opmærksom på, at disse brugsbetingelser ikke længere er gældende. Du skal gennemgå de gældende vilkår og politikker, herunder praksis for privatlivets fred og dataindsamling, på ethvert websted, som du navigerer fra webstedet eller vedrører applikationer, du bruger eller installerer fra webstedet. Ethvert køb, du foretager via tredjepartswebsteder, sker via andre websteder og fra andre virksomheder, og vi tager intet ansvar over for sådanne køb, der udelukkende er mellem dig og den relevante tredjepart. Du accepterer og anerkender, at vi ikke støtter de produkter eller tjenester, der tilbydes på tredjepartswebsteder, og du skal holde os uskadelig fra skade, der er forårsaget af dit køb af sådanne produkter eller tjenester. Derudover skal du holde os uskadelige fra tab, du har lidt eller skade, der er forårsaget af dig i forbindelse med eller resulterende på nogen måde fra tredjepartsindhold eller enhver kontakt med tredjepartswebsteder.

Annoncører

Vi tillader annoncører at vise deres annoncer og anden information i bestemte områder af webstedet, såsom sidebjælkeannoncer eller bannerannoncer. Hvis du er en annoncør, skal du tage det fulde ansvar for alle annoncer, du placerer på webstedet, og alle tjenester, der leveres på webstedet eller produkter, der sælges gennem disse reklamer. Som annoncør garanterer og repræsenterer du desuden, at du besidder alle rettigheder og myndigheder til at placere annoncer på webstedet, herunder, men ikke begrænset til, immaterielle ejendomsrettigheder, reklamationsrettigheder og kontraktmæssige rettigheder. Vi giver simpelthen plads til at placere sådanne reklamer, og vi har intet andet forhold til annoncører.

Fortrolighedspolitik

Vi interesserer os for databeskyttelse og sikkerhed. Læs vores fortrolighedspolitik: http://wordpress-510170-1619856.cloudwaysapps.com/fortrolighedspolitik/. Ved at bruge webstedet accepterer du at være bundet af vores Vi interesserer os for databeskyttelse og sikkerhed. Læs vores fortrolighedspolitik: http://wordpress-510170-1619856.cloudwaysapps.com/privatlivspolitik/. Ved at bruge webstedet accepterer du at være bundet af vores privatlivspolitik, som er indarbejdet i disse brugsbetingelser. Vær opmærksom på, at webstedet er vært i Holland. Hvis du åbner webstedet fra en hvilken som helst anden region i verden med love eller andre krav, der regulerer indsamling, brug eller videregivelse af personoplysninger, der adskiller sig fra gældende love i Holland, overfører du dine data til Holland, og du accepterer at dine data overføres til og behandles i Holland., som er indarbejdet i disse brugsbetingelser. Vær opmærksom på, at webstedet er vært i Holland. Hvis du åbner webstedet fra en hvilken som helst anden region i verden med love eller andre krav, der regulerer indsamling, brug eller videregivelse af personoplysninger, der adskiller sig fra gældende love i Holland, overfører du dine data til Holland, og du accepterer at dine data overføres til og behandles i Holland.

Ophavsret Overtrædelser

Vi respekterer andres immaterielle rettigheder. Hvis du mener, at ethvert materiale, der er tilgængeligt på eller gennem webstedet krænker den copyright, du ejer eller kontrollerer, skal du straks underrette os ved hjælp af kontaktoplysningerne nedenfor (en “meddelelse”). En kopi af din meddelelse vil blive sendt til den person, der har indsendt eller opbevaret det materiale, der er adresseret i underretningen. Vær opmærksom på, at du i henhold til gældende lovgivning kan holdes ansvarlig for skader, hvis du fremsætter væsentlig fejlinformation i en anmeldelse. Så hvis du ikke er sikker på, at materiale, der findes på eller linket til af webstedet, krænker din ophavsret, skal du overveje at først kontakte en advokat.

Afslutning

Disse brugsbetingelser forbliver i fuld kraft og virkning, mens du bruger webstedet. Uden at begrænse nogen anden bestemmelse om disse anvendelsesbetingelser, forbeholder vi os ret til, i vores eneste diskretion og uden meddelelse eller ansvar, nægter adgang til og anvendelse af webstedet (inkl. Blokering af visse IP-adresser), til enhver person eller enhver anledning TIL INGEN BEGRUNDELSE, INKLUDERET UDEN BEGRÆNSNING TIL BREKKNING AF NOGEN REPRÆSENTATION, GARANTI ELLER COVENANT INDEHOLDET I VILKÅR BRUG ELLER ANVENDELIG LOV ELLER FORORDNING. VI KAN AFSLUTTE DIN BRUG ELLER DELTAGELSE PÅ SIDEN ELLER Slette ethvert indhold eller information, som du har sendt på ethvert tidspunkt, uden advarsel, i vores eneste diskretion.

Hvis vi afslutter eller suspenderer din konto af en eller anden grund, er du forbudt at registrere og oprette en ny konto under dit navn, et falskt eller lånt navn eller navnet på en tredjepart, selvom du muligvis handler på vegne af den tredje parti. Ud over at afslutte eller suspendere din konto forbeholder vi os ret til at tage passende retssager, herunder uden begrænsning forfølgelse af civilretlig, kriminel og påbudsmæssig klage.

Ændringer Og Afbrydelser

Vi forbeholder os ret til at ændre, ændre eller fjerne indholdet på webstedet til enhver tid eller af enhver grund efter vores eget skøn uden varsel. Vi har dog ingen forpligtelse til at opdatere oplysninger på vores websted. Vi forbeholder os også retten til at ændre eller afbryde hele eller dele af webstedet uden varsel på ethvert tidspunkt. Vi er ikke ansvarlige over for dig eller nogen tredjepart for nogen ændring, prisændring, suspension eller ophør af webstedet.

Vi kan ikke garantere, at webstedet vil være tilgængeligt på alle tidspunkter. Vi kan opleve hardware, software eller andre problemer eller har brug for at udføre vedligeholdelse relateret til webstedet, hvilket resulterer i afbrydelser, forsinkelser eller fejl. Vi forbeholder os ret til at ændre, revidere, opdatere, suspendere, indstille eller på anden måde ændre webstedet til enhver tid eller af en eller anden grund uden varsel til dig. Du accepterer, at vi overhovedet ikke har noget ansvar for eventuelle tab, skader eller ulemper, der skyldes din manglende evne til at få adgang til eller bruge webstedet under nedetid eller ophør med webstedet. Intet i disse brugsbetingelser vil blive fortolket til at forpligte os til at vedligeholde og støtte webstedet eller levere korrektioner, opdateringer eller frigivelser i forbindelse hermed.

Rettelser

Der kan være information på webstedet, der indeholder typografiske fejl, unøjagtigheder eller mangler, herunder beskrivelser, priser, tilgængelighed og forskellige andre oplysninger. Vi forbeholder os retten til at rette eventuelle fejl, unøjagtigheder eller mangler og til enhver tid at ændre eller opdatere oplysningerne på webstedet uden forudgående varsel.

Ansvarsfraskrivelse

Der kan være information på webstedet, der indeholder typografiske fejl, unøjagtigheder eller mangler, herunder beskrivelser, priser, tilgængelighed og forskellige andre oplysninger. Vi forbeholder os retten til at rette eventuelle fejl, unøjagtigheder eller mangler og til enhver tid at ændre eller opdatere oplysningerne på webstedet uden forudgående varsel.

Brugerdata

Vi vil vedligeholde visse data, som du sender til webstedet med det formål at styre ydelsen af webstedet, såvel som data, der vedrører din brug af webstedet. Selvom vi udfører regelmæssige rutinemæssige sikkerhedskopier af data, er du alene ansvarlig for alle data, du sender, eller som vedrører enhver aktivitet, du har foretaget ved hjælp af webstedet. Du accepterer, at vi ikke er ansvarlige over for dig for tab eller korruption af sådanne data, og du fraskriver dig hermed fra enhver ret til handling mod os som følge af sådant tab eller korruption af sådanne data.

Kontakt Os

Kontakt os på [email protected] med spørgsmål vedrørende denne aftale.

Tilmed dig til vores nyhedbrev

Få de bedste tilbud og tips sendt direkte til din inboks